به گزارش گروه اجتماعی برنا ، محمدى با اشاره به آغاز فصل سرما و آماده باش گشت هاى فوریت هاى اجتماعى گفت : مردم محل کارتن خوابها را به سامانه 137 گزارش کنند تا با معرفی آنها به گرم خانه ها و مددسراها در سرمای زمستان، دچار یخ زدگی و سرمازدگی نشوند.

وى افزود : میکوشیم تا در شب های سرد زمستان، برای حمایت از افرادی که جای خواب مناسبی نداشته و به اجبار در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها پرسه می زنند، یک جای خواب مناسب فراهم کنیم.