به گزارش برنا، پروژه های احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا(ع)، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید چمران با بلوار مدیریت و ایمن سازی پایه های پل تقاطع بزرگراه شهید خرازی با رودخانه وردآورد، عناوین طرح هایی است که عصر روز شنبه نوزدهم آبان ماه سال جاری بدون برگزاری مراسم رسمی و با حضور مهندس سید محمدعلی افشانی شهردار تهران به بهره برداری می رسند.

دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) که در شمال خیابان آزادی قرار دارد، 3 گردش مهم ترافیکی، شامل گردش‌های جنوب به جنوب، جنوب به غرب و شرق به جنوب را تامین خواهد کرد و این امر با توجه به طرح های پیش بینی شده برای توسعه بزرگراه یادگار امام(ره) و اتصال آن به میدان فتح، از اهمیت بسزایی برخوردار است. درواقع با بهره برداری از این زیرگذر 450 متری، علاوه بر روان سازی جریان عبور و مرور در بزرگراه یادگار امام(ره)، بار ترافیک در تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های یادگار امام(ره) و شیخ فضل ا... نیز کاهش می یابد.

پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا(ع) نیز یکی از مجموعه پل های تقاطع غیرهمسطح بزرگراه امام رضا(ع) با بزرگراه شهید نجفی رستگار موسوم به تقاطع ثامن است که پیش از سایر بخش ها آماده بهره برداری شده است. احداث این دوربرگردان غیرهمسطح همزمان با اصلاح هندسی و بهسازی بزرگراه امام رضا(ع) در محدوده تقاطع ثامن انجام شده و  به این ترتیب 1700 متر از طول مسیرهای کندرو و تندروی بزرگراه با اجرای اقداماتی از قبیل تعریض معبر و جابجایی رفیوژ میانی بهسازی شده است. بهره‌برداری از این دوربرگردان غیرهمسطح سبب تسریع گردش‌های ترافیکی در محدوده طرح، کاهش ترددهای اضافی و در نتیجه تقلیل زمان سفر و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

از طرفی در مورد پروژه ایمن سازی پایه های پل بزرگراه شهید خرازی در تقاطع با رودخانه وردآورد که در محل عبور آب واقع شده است، گفتنی است حفاظت از پایه ها مقابل سیلاب، یکی از پروژه های شرکت خاکریزآب طی سال های اخیر بوده است. طول محدوده اجرای پروژه بیش از 220 متر و هدف از اجرای آن، پایدارسازی پایه های پل های شرقی- غربی بزرگراه شهید خرازی روی رودخانه وردآورد است. در واقع هدایت آبهای سطحی در این پروژه به جای استفاده از روش های متداول همچون بتن ریزی، از طریق گابیون بندی صورت پذیرفته است تا ملاحظات مربوط به افزایش میزان نفوذپذیری بستر رودخانه و تغذیه سفره های آب زیرزمینی رعایت شوند.

پروژه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع چمران- مدیریت، چهارمین پروژه در آستانه بهره برداری پایتخت به شمار می آید و در نتیجه اجرای آن، یکی از قدیمی ترین پل های شهر تهران مقابل نیروهای طولی و عرضی ناشیاز زمین لرزه ایمن شده است. پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران و بلوار مدیریت علاوه بر تقویت ستون ها، عرشه و کوله های بتنی طرفین پل، مشمول تعویض نئوپرن ها نیز شده است.