به گزارش گروه اجتماعی برنا ،گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به شرح ذیل است :

 بزرگی: 4.1

 محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی تازه آباد

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1397/08/26 22:49:04

طول جغرافیایی: 46.29

عرض جغرافیایی: 34.65

عمق زمین‌لرزه: 12 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

15 کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)

25 کیلومتری جوانرود (کرمانشاه)

33 کیلومتری کوزران (کرمانشاه)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

81 کیلومتری کرمانشاه

97 کیلومتری سنندج