فرهاد امیریان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، با اشاره به اقدامات مثبت سلطانی‌فر درحوزه جوانان گفت: ایشان در حوزه سمن‌ها بسیار فعال بوده و به سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان ارج گذاشت و آنها را معرفی کرد.

وی با بیان اینکه سلطانی فر از پتانسیل های حوزه جوانان خیلی استفاده کرد، افزود: انتخاب آقای تندگویان به عنوان معاونت جوانان توسط ایشان و فعالیت های خوب تندگویان در این حوزه بسیار خوب بود.