به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، معاون شهردار تهران گفت: طرح ترافیک امسال در تهران به خوبی اجرا شد و تأثیر مستقیم در کاهش آلودگی و ترافیک داشته است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام داده‌ایم و برنامه‌های جدی در این باره داریم. سال آینده زوج و فرد نیز تبدیل به حلقه دوم طرح ترافیک می‌شود.

محسن پورسیدآقایی همچنین در خصوص آلودگی هوا در تهران عنوان کرد: خوشبختانه امسال بارش‌های زیادی  داشته‌ایم و در پاییز میزان آلودگی نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

معاون شهردار تهران ادامه داد:‌ بدترین حالت در آلودگی هوا متعلق به سه سال پیش بود که حدود ۲۰ روز سکون وارونگی داشتیم. اگر برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در تهران اجرا شود دیگر شاخص قرمز نخواهیم داشت و مدارس تعطیل نمی‌شوند.

وی با اشاره به توسعه حمل و نقل  عمومی افزود:‌ باید حمل و نقل عمومی توسعه یابد که مردم رغبت کنند از این سیستم استفاده کنند و کمتر از خودروی شخصی برای تردد استفاده کنند.