به گزارش گروه اجتماعی برنا ، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت:با شکایت چهار نفر از اولیای دانش آموزان یکی از مدارس شهر اصفهان مبنی بر اینکه یکی از اولیا و عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه تعدادی از دانش آموزان را مورد آزار و اذیت قرار داده موضوع در دستور کار قرار گرفت.

علی اصفهانی افزود: با تحقیقات مقدماتی و اقدامات انجام گرفته فرزندان شاکیان به پزشکی قانونی معرفی شدند و دوربین های مدار بسته این مدرسه هم بررسی و متهم بلافاصله دستگیر شد.

اصفهانی با بیان اینکه این موضوع هیچ ارتباطی با کادر آموزشی مدرسه ندارد گفت: تحقیقات مقدماتی تکمیل شده اما متهم موضوع را انکار کرده است.

وی از خانواده های این پرونده خواست بدون توجه به شایعات،موضوع را فقط از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند و مطمئن باشند که دستگاه قضایی با دقت ،سرعت و قاطعیت این پرونده را رسیدگی خواهد کرد.

دادستان گفت: متهم توسط پلیس امنیت دستگیر و بازداشت شده است.