منیر آمدی قمی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره بکارگیری مدیران زن پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نبود نام بانوان در لیست انتخاب ها گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان تازه در حال اجرایی شدن است و باید کمی صبر کرد، شاید مدیران زنی نیز منصوب شدند.

وی با یادآوری اینکه طی یک سال گذشته دولت تلاش کرده است با دستورالعمل هایی که به بخش های مختلف اجرایی داده است زنان را در مراحل مختلف به کار بگیرد که اقدامی بسیار شایسته است، توضیح داد: همه مدیران باید مرحله به مرحله ارتقا یابند تا تجربیات لازم را برای انجام امور مدیریتی داشته باشند، این درحالی است که بسیاری از مردان به دلیل اینکه زمان انقلاب و شرایطی که آن زمان وجود داشت، بدون تجربه اجرایی یک دفعه در سمت هایی نشستند که به تجربه نیاز داشت.

عضوهیات موسس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان خاطرنشان کرد: ما این موضوع را تجربه کردیم که  چقدر لطمه  می زند مدیری که پلکان رسیدن به مدیریت را پله پله بالا نرفته باشد، بنابراین نباید تلاش کنیم که اگر مردی رفته زنی را بدون طی مراحل مدیریتی جایگزین وی کنیم، گرچه اکنون هم زنانی داریم که این تجربه مرحله به مرحله را داشته اند.

وی با تاکید بر ضرورت قدم به قدم طی کردن مراحل رشد تا رسیدن به مدیریت از سوی زنان، اظهار کرد: زنان وقتی مسئولیتی را برعهده می گیرند بسیار جدی به آن فکر کرده و کارها را به درستی انجام می دهند، لذا شایسته است که رشد مرحله ای داشته باشند.

آمدی قمی با اشاره به اینکه مردان در بسیاری از زمینه ها کلی نگر بوده و کلی عمل می کنند و دغدغه این را ندارند که همه مراحل را از صفر تا 100 به درستی انجام دهند، تصریح کرد: ما از مدیریت مردانه لطمه زیادی خوردیم بنابراین لازم می دانم که زنان مرحله به مرحله رشد کنند، زیرا خردی که در زنان جاری هست به دلیل برتری است که خداوند در آفرینش به آنان داده و می توانند تفکر شبکه ای داشته باشند و همزمان خیلی مسائل را ببیند، لذا اگر آنان به همین صورت مرحله به مرحله رشد کنند مدیرانی قابل خواهند شد و می توانند مشکلات اجتماعی را حل کنند.

وی ضمن مقایسه مردان مدیر و بازنشسته ای که برای کناره گیری از پست خود استفسا ء می کردند با مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، این موضوع را بسیار قابل افتخار ارزیابی کرد.

زنان به سبک مردان مدیریت نکنند

مدیرعامل سابق موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به اینکه در بسیاری از فرهیختگان این باور قطعی است که وقتی زنان مدیر شوند مشکلات را برطرف می کنند، افزود: اما افرادی که در مصدر امور در بسیاری از مدیریت ها هستند هنوز با پیش فرض هایی که در ذهن دارند، مردان را به زنان ترجیح می دهند، مگر اینکه زنی شاخص شده باشد و با این شاخص شدن خود را به مدیران یک بخش تحمیل کرده باشد.

وی عنوان کرد: متاسفانه حتی در گروه مردان روشنکفر و اصلاح طلب ما نیزهنوز اراده ای عملی برای این موضوع نمی بینیم اما در مرحله حرف بسیاری حرف می زنند.

آمدی قمی با تاکید براینکه  اگر چه  روند بسترسازی برای مدیریت زنان مطلوب نیست اما مثبت است، اضافه کرد: اعتقاد من این است که زنان باید با نگاه مدیریت زنانه جایگاه ها را بگیرند و به سبک مردانه مدیریت نکرده و در رقابت با مدیریت مردان خود را جایی معرفی نکنند، زیرا در واقع مدیریت زنانه است که می تواند خلا مدیریت مردانه را پر کند و به همین دلیل است که ما تلاش می کنیم که بگوییم زنان هم بیایند سراغ مدیریت، زیرا مدیریت صرفا مردانه، به دلیل نگاه یکجانبه خلا دارد و زنان با نگاه شبکه ای که دارند می توانند این خلا را پر کنند، به همین دلیل از سال ها قبل ما به هر شورای تصمیم گیری و سیاستگذاری پیشنهاد می دادیم مدیران زن مدیریت را برعهده گیرند.