به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای یکصدو پنجمین جلسه شورا با اشاره به روزجهانی معلولان گفت: افراد دارای معلولیت بخش مهمی از جامعه هستند و تعداد معلولین ثبت شده در سازمان بهزیستی حدود یک ونیم میلیون نفر می باشد و چند برابر این رقم نیز شهروندانی هستند که از  ناتوانی های مختلف جسمی و حرکتی رنج می برند اما خود را بعنوان معلول ثبت نکرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وجود حدود 250 هزار فرد دارای معلولیت در کلانشهر تهران نشان می دهد که ما به اقدامات جامع و برنامه ریزی شده برای تسهیل در زندگی این عزیزان نیاز داریم افزود:  انتظار افراد دارای معلولیت از مدیریت شهری، بیش از حرکتهای تبلیغی وشعاری ، اقدامات عینی و عملی است که آن در سطح شهر و هنگام استفاده از خدمات شهری واداری لمس کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون که مدیریت شهری در فرایند تدوین و بررسی لایحه سوم توسعه شهری است مناسب است با مشارکت کمیسیون محیط زیست وسلامت شورای شهر، بسترهای لازم در برنامه سوم جهت اجرایی شدن خدمات مورد انتظار معلولان پیش بینی شود تا شورای پنجم بتواند گام مثبتی برای خدمت به این عزیزان رنج کشیده بردارد.