به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  مجید فراهانی در جریان صد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به مسائل درختان و فضای سبز شهر تهران در رابطه با اجرای صحیح، به موقع و درست هرس درختان متذکر شد.

وی در این رابطه گفت: درختان سرمایه های زیستی شهری همچون تهران هستند که در وانفسای آلودگی هوا و تب بلند مرتبه سازی؛ فقط خاطر آسوده ما را در بوستان ها و معابر سطح شهر رقم نمی زنند، بلکه تنها امید همه ی ما برای استنشاق اندکی هوای پاک  هستند‌.

فراهانی با تاکید بر هرس درختان در روزهای اخیر افزود: متاسفانه در روزهای اخیر شهروندان تهرانی در عبور از معابر و بوستا نهای سطح شهر شاهد هرس و قطع شاخه درختانی بودند که هنوز به خواب نرفته بودند و هرس سنگین شاخه های سبز این درختان هراس و دلهره را در دل شهروندان انداخت که بخشی از این دغدغه ها در شبکه های اجتماعی نیز منعکس شد.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: هرس درختان در فصل زمستان(هرس سنگین وبا اصول خاص)و هرس بهاره(به صورت بسیار سبک و مختص اشجار میوه)صورت می گیرد که متاسفانه بیش فعالی و پیش دستی شهرداری تهران در هرس سال جاری آسیب های جدی به سرمایه زیستی شهرمان تهران وارد خواهد کرد و این امر با هیچ توجیه و استدلالی پذیرفته نیست.

فراهانی اضافه کرد: ما همانگونه که در برابر قطع درختان برای ساخت برج ها مسئولیم و موضع گیری می کنیم در برابر رفتارهای غیرمسئولانه و دارای اثر منفی بر درختان شهر توسط شهرداری نیز مسئولیم و باید به این امر توجه بیشتری داشته باشیم.

وی عنوان کرد: بر همین اساس به عنوان نماینده مردم عزیز تهران در شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شهرداری تهران در «توجه به مسائل درختان و فضای سبز شهر تهران  و اجرای صحیح، به موقع و درست هرس درختان» تذکر می دهم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع و موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران شاهد حفظ و ارتقاء توجه به مسائل فضای سبز شهر باشیم.