به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، به نظر می رسد ترغیب به دوچرخه سواری در شرایط فعلی برای گذر از آلودگی هوای تهران، نسنجیده و با نگاه تک جانبه است چرا که در این بخش شاید کاهش الودگی اتفاق بیافتد اما از طرف دیگر ریه تهرانی ها نابود خواهد شد .

بنابراین دیری نمی گذرد که بیمارستان های ریوی و داخلی تهران، مملو از ورزشکاران ریه از دست داده خواهد شد.

در این خصوص با کوردیناتور ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

یزدان شفیع خوانی، کوردیناتور ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان اینکه فعالیت دوچرخه سواری در روزهای آلوده آسیب شدید به ریه وارد می کند، اظهار داشت: مسئولان در زمان اتخاد تصمیمات کلان در راستای کاهش آلودگی هوا، تنها به حل یک معضل فکر نکنند چرا که با تصمیمات تک جانبه مشکلات جدی تری را برای جامعه به ارمغان خواهند آورد.  

 وی تصریج کرد: در صورتی تهرانی ها می توانند از دوچرخه به جای خودرو استفاده کنند که آلودگی در هوا وجود نداشته باشد در غیراینصورت بر اثر افزایش دم و بازدم، فرد به بیماری های ریوی از جمله سرطان و انواع حساسیت ها مبتلا می شود.

شفیع خوانی افزود: اگر هدف کاهش آلودگی  و فرهنگسازی عدم استفاده از خودرو است باید در سیاست گذاری کلان، ابتدا از سالم بودن هوا اطمینان حاصل شود و پس از آن با فرهنگسازی مستمر و تبلیغات وسیع مردم را به دوچرخه سواری ترغیب کنیم.

کوردیناتور ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: در روزهای آلوده حتی از خانه خارج شدن نیز صدمات جبران ناپذیری را به جسم وارد می کند اگر در این روزها ورزش، نرمش، دوچرخه سواری انجام شود به دلیل افزایش دم و بازدم سموم شیمیایی و سرطان زای موجود در هوا با حجم بیشتری وارد ریه شده به دلیل افزایش تبادل هوایی و تنفس هوای ناسالم، بیماری های مهلک ریوی پدیدار می شود.

این در حالی ست که  صدرالدین علیپور، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز  در خصوص تصمیمات شتابزده و گاه غیرکارشناسی در زمینه آلودگی هوا در 19 آبان ماه گفته بود: تا زمانی که آلودگی تولید می شود، تصمیماتی مانند تشویق به دوچرخه سواری فایده ای ندارد بلکه باعث تنفس حجم آلودگی بیشتر شده و خود ضرررسان است.

وی تصریح کرد:  اما اگر بتوانیم با یک برنامه ریزی درست و در زمان و مکان مناسب، به تدریج از 18 میلیون سفر روزانه درصدی را به سمت دوچرخه ببریم، به کاهش آلودگی هوا کمک کرده ایم؛ در کنار آن باید موتورهای برقی را هم جایگزین کنیم و همزمان سایر مؤلفه ها را هم در نظر داشته باشیم و یک  سیاست یکسان و هماهنگ باید اجرایی شود.