به گزارش گروه اجتماعی برنا ، تصاویر گروهی جوان که با مواد آتش زا در شهر به جستجوی افراد کارتن خواب گشته و با یافتن آنها اقدام به آتش زدنشان می کنند در فضای مجازی در حال انتشار است . این افراد از صحنه رفتارهای خشونت آمیز خود فیلم گرفته و در فضای مجازی پر کرده اند .

با انتشار این تصاویر پلیس تعقیب این افراد را در دستور کار قرار داد .