به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، مشارکت فرایندی مهم در آموزش است و هدایت مردم به شرکت در اتخاذ تصمیم های گروهی و سهیم شدن در مسئولیت ها، امری ضروری در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

‎سید نجم الدین محمدی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی با اشاره به اهمیت کار داوطلبانه گفت : یکی از مهمترین ساز و کار های وارد کردن مردم در عرصه مشارکت و حل و فصل بحران های اجتماعی و فرهنگی،  حضور داوطلبانه آنها در انواع فعالیت ها و تبدیل پتانسیل بالقوه آنها به بالفعل است.

‎محمدی خبر داد : هفته کار داوطلبانه همگام با سازمان ملل متحد در روز ۱۴ آذر ماه آغاز می شود و براساس ماده ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در راستای ترویج و نهادینه‌سازی کارداوطلبانه و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی تلاش می کند.

‎وی افزود :  شهرداری تهران موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت ترویج  و نهادینه سازی فرهنگ کارداوطلبانه و ایجاد بسترهای لازم به منظورتشویق مردم به مشارکت در فعالیت های داوطلبانه در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری اقدام کند. بر اساس این مصوبه بهره مندی از ظرفیت کلیه مراکز تحت پوشش شهرداری تهران از قبیل مراکز فرهنگی، کارآفرینی ، فرهنگسراها، سرای محلات و مساجد، به منظور افزایش مشارکت شهروندان، گروه‌ها ، سازمان های مردم نهاد و توسعه کارداوطلبانه استفاده خواهد شد.

‎محمدی در پایان گفت : سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به عنوان راهبر و مجری این طرح، بسترهای لازم به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه و بهره‌گیری ازتخصص و مهارتهای کاربردی آنان به صورت هدفمند و منسجم با همکاری ستاد توان افزایی شورای اسلامی شهر تهران و سایر معاونت های مرتبط در حوزه مدیریت شهری اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه در این هفته ی جهانی کرده است .