فرشید مسعودی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره وضعیت افراد تراجنسیتی گفت: مسئولیت این افراد در 3 قسمت برعهده سازمان های دولتی گذاشته شده است و در این زمینه ماموریت های جداگانه ای به سازمان  های  مختلف برای رسیدگی به امور آنها داده شده است.

وی با بیان اینکه بحث های حمایتی از این افراد برعهده سازمان بهزیستی ، صدور حکم برای تغییر جنسیت برعهده قوه قضائیه و مباحث تشخیصی، هورمون تراپی و مشاوره برای ارائه مجوز تغییر جنسیت برعهده پزشکی قانونی است، ادامه داد: هر کدام از این بخش ها با توجه به میزان مراجعان خود آماری از این افراد دارند، اما آمار کلی از افراد ترنسی که به این مراکز مراجعه نکرده اند، نداریم.

صدور حکم تغییر جنسیت برای 5 هزار ترنس

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی اظهار کرد: در حال حاضر کامل ترین آمار مراجعان مربوط به قوه قضائیه است که اعلام کرده برای بیش از 5 هزار ترنس حکم عمل تغییر جنسیت صادر کرده است که این عدد برای 5تا 6 سال اخیر بوده است.

وی در تعریف تراجنسیتی با اشاره به اینکه هر فرد 2 بعد دارد یکی جنس و یکی جنسیت، عنوان کرد: تراجنسیتی ها افرادی هستند که با جنس مشخصی مرد یا زن به دنیا می آیند، اما جنسیتی که برای خود قائل هستند و خود را با آن می شناسند با جنس شان تطابق ندارد و از این جهت احساس ناراحتی می کنند.

مسعودی با بیان اینکه جنسیت طیفی است که از زن زن تا مرد مرد متغیر است، ادامه داد: ما جنسیتی که زن زن یا مرد مرد باشد نداریم و همه مخلوطی از هر دو جنس هستیم اما هرچه افراد به میانه طیف و در واقع به جنس متفاوت از جنس خود نزدیک تر می شوند، به آنها تراجنسیتی می گویند.

وی اضافه کرد: جنسیت را به چند بخش عمده تقسیم می کنند، که درخصوص تعریف آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که در ایران  تنها ترنس سکچوال ها  به رسمیت  شناخته شده اند .

وی با بیان اینکه تعریفی ناقص و سنتی در خصوص افراد ترنس وجود دارد آن است که ترنس ها افرادی هستند که به هر ترتیبی مایل به تغییر جنسیت خود بوده و حاضر نیستند در جنس فعلی خود بمانند گفت :  این درحالی است که برخی از این افراد دوست ندارند جنس شان را تغییر بدهند اما دوست دارند در هویت دیگری که برای خود قائل هستند به رسمیت شناخته شوند.

خدمات دولتی به تراجنسی‌ها

وی درخصوص خدمات ارائه شده به این افراد گفت: بهزیستی کمک بلاعوضی معادل 3 تا 5 میلیون تومان برای عمل تغییر جنسیت این افراد می پردازد که قیمت کل این عمل از 15، 20 میلیون تا 40،45 میلیون تومان متغیر است، که در صورت وجود بودجه مورد نیاز با نظر کارشناس مربوطه مبلغ کمک بلاعوض به این افراد پرداخت می شود.

مسعودی اضافه کرد: همچنین کمک بلاعوض دیگر با مبلغ 3 تا 5 میلیون تومان از سوی سازمان بهزیستی بابت ودیعه مسکن به آن دسته از افراد ترنسی داده می شود که بلامکان بوده و نمی توانند با خانواده خود زندگی کنند، که این مبلغ نیز در صورت تخصیص بودجه ودرخواست مددجو با نظر کارشناس به این وی داده می شود.

خلاهای حمایتی از ترنس‌ها

این مددکار اجتماعی با تاکید براینکه در باقی سازمان ها برای این افراد خدمات دیگری به صورت سیستماتیک در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: افراد ترانس سکچوال 4 نیاز عمده دارند که یکی از آنها وجود خانه های امن یا سرپناه موقت برای این گروه است، به این معنا که تعداد زیادی از این افراد به دلایل مختلف از جمله طرد شدن از سوی خانواده در سطح شهرها آوار هستند و هیچ جایی آنها را نمی پذیرد و حتی سازمان بهزیستی نیز در مراکز خود پذیرای این افراد نیست زیرا می گویند هویت تو مشخص نیست و حتی اگر این افراد جراحی تغییر جنسیت را نیز انجام داده و مدارک هویتی شان را نیز تغییر کرده باشد  بازهم جایی آنها را نمی پذیرد، بهانه نیز این است که احتمال سوءاستفاده از این افراد در مراکز مذکور وجود دارد، در حالیکه این مراکز امن بوده و توسط کارشناس ها رصد می شوند.

وی با بیان اینکه افراد ترانس در شهردای نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرند، تصریح کرد: حضور در مراکز شهرداری به صلاح این افراد نیست، زیرا افراد بزهکار و معتاد و... در بین مراجعه کنندکان به مراکز شهرداری هستند و اگر افراد ترانس وارد این مراکز شوند به شدت مورد آسیب قرار می گیرند.

مسعودی با اشاره به هزینه های سرسام آور درمان و پروسه طولانی مدت این موضوع برای افراد ترانس سکچوال با تاکید بر اینکه درمان این افراد صرفا به جراحی تغییر جنسیت خلاصه نمی شود بلکه آنها باید مورد مراقبت پزشکی و هورمون تراپی تا آخر عمر قرار بگیرند، اظهار کرد: هزینه این افراد قسمتی باز می گردد به داروهایی که فرد لازم دارد و بخشی دیگر به عمل های جراحی ترمیمی که بالغ بر 100 میلیون تومان می شود و سایر هزینه های تکمیلی که هیچ یک تحت پوشش بیمه نیستند و در نهایت این افراد با یک عمل جراحی ناقص و مراقبت پزشکی حداقلی مواجه هستند.

وی اضافه کرد: هزینه مشاوره و روانشناسی که این افراد باید یکسال تا یکسال و نیم انجام دهند بسیار سرسام آور است و این افراد هم برای دریافت تغییر جنسیت به آن نیاز دارند اما حمایتی نمی شوند.

این مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه نبود متخصص در این حوزه بسیار مشخص است ، توضیح داد: جراحانی که عمل تغییر جنسیت را عمل انجام می دهند غالبا یا جراح زیبایی هستند یا جراح عمومی که تخصصی در این حوزه ندارند، لذا دست به جراحی شبیه سلاخی می زنند که منجر به ایجاد مشکلات مادام العمر برای آنها می شود که امکان پیگیری در مجامع قضایی نداشته و حمایت قانونی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه برای گروه های مختلف اجتماعی قوانینی وجود دارد اما برای این افراد تنها یک کلمه تراجنسیتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم نگاه ها در این حوزه تنها نگاه امنیتی و پزشکی نباشد بلکه نگاه ها مبتنی بر رویکرد انسانی باشد.