به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، براساس گزارش روز جمعه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون هوای پایتخت در 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح با 51 عدد کاهش بر روی شاخص 85 قرار گرفته و سالم است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز از 93 به 58 و آلاینده منوکسیدکربن نیز از30 به 13 کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه های شادآباد (منطقه18)، شهرداری منطقه 20 و تربیت مدرس(منطقه 6) به ترتیب با شاخص های عددی 132، 124 و 112 بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در 24 ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه های شهرداری منطقه 4 با شاخص 41، اقدسیه (منطقه یک) با شاخص 54 و شهرداری منطقه 2 با شاخص 55 کمترین آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.