مجید فراهانی با اشاره به بازدید شب گذشته از مراحل آزمون انتخاب یکصد نفر برای برنامه تربیت یکصد نفر متخصص نیروی انسانی برای شهرداری تهران در دانشگاه شهید بهشتی گفت:امروز تربیت کارشناسان و‌مدیران متخصص حرفه ای در حوزه های مختلف از ضرورت های خدمت رسانی شایسته به شهروندان از سوی نهادهای عمومی است و در شهرهای پیشرو‌ جهانی دارا بودن گواهینامه های حرفه ای شرط ارتقا در سلسله مراتب سازمانی است.

وی ادامه داد: لازم است این حرکت شایسته که توسط معاونت منابع انسانی شهرداری تهران آغاز شده است با تربیت نیروهای متخصص در همه ماموریت های شهرداری ادامه یابد.

این عضو شورای شهر حوزه های شهرسازی ، ترافیک و‌حمل ‌‌نقل ، مهندسی و‌عمران ، برنامه ریزی و‌توسعه  ، اقتصاد شهری  را از اولیت های چنین برنامه ای خواند.