به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، چیتگر یکی از بزرگترین فضای سبز تهران است که در ایجاد مناسب سازی هوا برای زیست ساکنان تهران اثر گذار است اما مدتی ست شاهد قطع بی رویه درختان و جاخوش کردن پروژه های عمرانی در این منطقه هستیم به طوریکه در تصاویر هوایی نابودی تلخ درختان به وضوح به چشم می خورد.

در این خصوص و برای پاسخ به دلیل قطع درختان با رئیس محیط زیست تهران گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

محمد حسین بازگیر، رئیس محیط زیست تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار داشت: در قانون حفظ و توسعه فضای سبز شهری، مسئول نگهداری از درختان و باغات شهرها برعهده شهرداری و بر اساس همین قانون ناظر برعملکرد این سازمان، شورای شهر است.

وی تصریح کرد: بنابراین برای اقدام به قطع درختان و انجام پروژه های عمرانی در منطقه چیتگر، شهرداری باید پاسخگو باشد نه محیط زیست.

بازگیر بیان کرد: قرار نیست هر دستگاهی در امور محیط زیستی تخلفش محرز شود، مسئولان محیط زیست پاسخگوی اقدامات غیرقانونی باشد چرا که محیط زیست، بسیار فرابخشی است و برای حفظ و توسعه آن دستگاه های زیادی موظف به همکاری هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان به برنا گفت: مسئولیت رسیدگی به حفاظت  از درختان و پاسخگویی در زمان قطع و آسیب به آنها با شهرداری است بنابراین اگر قرار باشد حتی یک درخت، قطع شود با بررسی های لازم از سوی شهرداری و اجازه شورای شهر اتفاق خواهد افتاد.