به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت‌های تجاری در سال های اخیر و نقش انکارناپذیر رسیدگی‌های تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت برای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، نیازمند به تصویب ماده قانونی روشن در این خصوص هستیم.

بر همین اساس در سال های گذشته قانون آئین دادرسی تجاری از سوی دولت در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که برای نتیجه نهایی و اطلاع از سرنوشت این ماده قانونی با نماینده مردم تهران گفتگو کرده ایم.

سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: قانون آئین دادرسی تجاری که در راستای وظایف قوه قضاییه تنظیم شد، از سال 90 در پیج و خم های ایرادات به این قانون، متوقف شده و هنوز به تصویب نرسیده است.

وی تصریح کرد: در حالی که با تصویب این قانون حق و حقوق کارگران معترض و حتی اعتراضات مردمی به طور واضح مشخص می شود و مطابق با قوانین و بندو ماده های موجود، حق به حقدار خواهد رسید بنابراین تا تا قانون آئین دادرسی تجاری در مجلس تصویب نشود حق و حقوق کارگران معترض، پایمال خواهد شد.

جلودارزاده بیان کرد: متاسفانه نظام حقوقی کشورمان از نقصان در زمینه برخورداری از محاکم تجاری رنج می‌برد که برای رسیدگی‌های تخصصی به امور و دعاوی تجاری، نیازمند به تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری هستیم که در رابطه با مشکلات کارگران و رسیدگی به اعتراضاتشان همین ماده قانونی در صورت تصویب مشکلات را حل می کند.