به گزارش گروه اجتماعی برنا ، پس از بازدید میدانی یک ساعته شهردار منطقه۱۷ و مدیران شرکت راه آهن از تونل تهران-تبریز که از ابتدای تونل تا خروجی آن در منطقه۱۸ تهران انجام شد. توافقاتی در خصوص ارتقا ایمنی و امنیت مسافران این خط و تدابیری برای تعاملات بیشتر این دو سازمان برای بهره‌برداری بهتر از این بستر در راستای آسایش شهروندان منطقه صورت گرفت.

در این بازدید شهردار منطقه۱۷ از نزدیک وضعیت خروجی پله های فرار و مشکلات دیگری که در این مسیر در حوزه های عمرانی و اجتماعی رخ داده است  را مورد بررسی قرارداد و دستوراتی برای بهسازی خروجی پله های فرار به مدیران شهری صادر کرد.

در پایان محسنی با تاکید بر اینکه ما به عنوان مسئولین تهران باید به مردم خدمت رسانی کنیم، گفت:  از شما به عنوان مدیر راه آهن تهران تقاضا می کنم تا برای بهسازی سطح این مسیر تا انتهای تونل با همکارانم در شهرداری تهران مهربانانه تر برخورد کنید. ما نیز در این مسیر یاری گر و همراه شما عزیزان هستیم. چشم امید مردم برای رفاه بیشتر معطوف به تصمیمات ماست.

وی با اشاره به زلزله سال گذشته گفت: در سال گذشته وقتی زلزله آمد؛ شهروندان منطقه چندین شب را در همین مسیر استراحت کردند. با توجه به ویژگی های این بستر, هر گونه اقدام مثبت در این مسیر موجب رضایت مندی بیشتر مردم خواهد شد.

 محسنی تصریح کرد: در روزهای آتی پس از بررسی های کارشناسی همکارانم پله های فرار اصلاح خواهد شد و ان شاءالله برای گام های بعدی، جلسات بیشتری با شرکت راه آهن تهران خواهیم داشت.