به گزارش گروه اجتماعی برنا ، فاطمه صالح در جلسه امکان سنجی استفاده از دستگاه های لرزه نگار به منظور شناسایی گسل های پنهان که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت:  گسل هایی هستند که آثار حرکت و عوارض سطحی آنها در روی زمین مشخص نیست، اما برخی از این گسل ها توانایی ایجاد زمین لرزه را دارند.

صالح ادامه داد: این نوع گسل ها معمولاً در بخش زیرین رسوبات قرار دارند که به دلیل شرایط آبرفتی شهر تهران قابل رویت نیستند، ضمن اینکه در بخش هایی از شهر که قدمت بیشتری دارند و به دلیل ساخت و سازهای انجام شده تاکنون امکان مطالعه و مشاهده بستر زمین فراهم نبوده است و در این محدوده ها با کمبود اطلاعات مرتبط با وجود گسل ها و عوارض زیرسطحی روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه شرکت مشاور طرحی درخصوص مزایای روش فوق در محیط های شهری ارائه و همچنین پیشنهاد شد طرح مذکور به عنوان نمونه در یکی از مناطق مرکزی شهر تهران که با آبرفت پوشیده شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته صالح، بر این اساس بررسی های مربوطه در مورد امکان سنجی انجام این کار و روش های مختلف و مشابه توسط کارشناسان این سازمان در دست اقدام است تا شرایط برای دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء در شهر تهران و پیش بینی راهکارها و تمهیدات پیشگیرانه مهیا شود.

 

خبرنگار: صبا شیرمحمدی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: