به گزارش برنا، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به علت نشست زمین در محدوده تقاطع مولوی مسیر شرق به غرب، خط ۲ اتوبوس‌های تندرو از میدان خراسان، خیابان شوش، میدان شوش، خیابان خیام و میدان محمدیه تغییر مسیر داده شد.

بر این اساس، در مسیر برگشت نیز میدان محمدیه، خیابان خیام، خیابان شوش، میدان شوش و میدان خراسان ادامه مسیر داده و سرویس رسانی انجام می شود.