به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، براساس ماده ۶ مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویان، پذیرش میهمان در اتاق دانشجویان خوابگاهی ممنوع است.

همچنین با توجه به آیین نامه پذیرش میهمان اداره خوابگاه های دانشگاه و به منظور ایجاد محیطی آرام برای سپری کردن ایام امتحانات بنابراین از ۲۲ دی ماه تا ۸ بهمن ماه پذیرش میهمان در تمامی خوابگاه های این دانشگاه ممنوع است.