به گزارش گروه اجتماعی برگزاری برنا، معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران بهاره آروین در یکصد و دوازدهم صحن شورای شهر تهران تصویب لایحه «طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران» را در جهت پیچیده شدن فرایند دریافت پروانه ساخت برای مردم دانست و آن را در راستای رسمیت بخشیدن به کمیته‎های بنا و بر خلاف شفافیت دانست.

رئیس کمیته شفافیت با اعلام مخالفت خود با کلیات این لایحه، گفت: لایحه‌ای که شهرداری باید ارائه می‌کرد «طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران» بوده است. اما بیش از 90 درصد این لایحه کنونی، ساماندهی کمیته نما است. یعنی ما به جای اینکه ضابطه گذاری کنیم برای نما و ضوابط را به تصویب برسانیم، یک ساختار ساختیم و داریم ضوابط بر تشکیلاتِ تشخیص نما را تصویب می‌کنیم . نتیجه این کار این است که مرحله‌ای به مراحل صدور پروانه اضافه می‌کند و اگر الان بر روی کاغذ 6 ماه ولی در عمل 18 ماه صدور پروانه طول می‌کشد، یک مرحله به این مراحل اضافه می‎شود و یک کمیته دیگر هم هست که کار مردم باید به آن هم ارجاع شود. در یک بند از این لایحه به صورت کاملا کلی گفته شده است که کارشناسان بر اساس «اسناد فرادست، مقررات ملی ساختمان، کمیسیون ماده ۵» تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: آیا ما واقعا می‌خواهیم به این نوع تصمیم‌گیری رسمیت ببخشیم؟ متاسفم این را می‌گویم اما شوراهای معماری که قرار بود به دلیل روشن نبودنِ طرح تفصیلی و طرح جامع  تصمیم‌گیری کنند که آیا نمایی خلاف طرح جامع هست یا نه، به جای ساماندهی بیشتر به تخلف دامن زده‌اند.

به گفته آروین ضابطه وقتی روشن باشد، نیاز به تصمیم‌گیری افراد خبره ندارد.

وی دراین خصوص افزود: ما باید ضابطه را روشن کنیم. به نظر من این ساختار غیررسمی کمیته‌های نما، همین الان هم وجود دارد، این لایحه صرفا رسمیت بخشیدن به ساختاری است که شهرداری خودش ایجاد کرده چون ضابطه را به تصویب نرسانده است. چون طبق اسناد بالادست باید ضابطه تعیین می‌کرده ولی تعیین نکرده است. به جای آن ساختاری ایجاد کرده که افرادی بنشینند و راجع به نما تصمیم بگیرند. به نظر من این روند کاملا خلاف سیاستگذاری‌های ما در جهت شفافیت است، یک ساختار کاملا غیرشفاف را به سیستم اضافه می‎کند و مراحل پروانه را طولانی و مردم را گرفتار می‌کند. پیشنهاد من این است که این لایحه برگردد و به محتوای طراحی، پایش و اجرای نماهای تهران تبدیل شود نه به لایحه ساماندهی کمیته‌های نمای شهر تهران.