به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ کبیری ادامه داد: ما برنامه‌ریزی‌های جدی داشته ایم که در معاونت تعاون وزارت کار با مشورت اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی  آنها را دنبال می کنیم که در زمینه کارآفرینی فعالیت خوبی داشته اند در حال مشورت هستیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به صورت خاص خواهان فعال تر شدن تعاونی‌های بانوان هستیم و چند برنامه مشخص هم در این زمینه داریم.

محمد کبیری با بیان اینکه ده هزار تعاونی بانوان که یازده درصد از تعاونی‌های فعال را تشکیل ‌می‌دهند عدد مطلق خوبی است، گفت: این نسبت باید افزایش یابد و این مهم مستلزم همکاری متقابل وزارت خانه‌ها و معاونت محترم زنان و خانواده است که ‌می‌تواند به صورت جدی تر در سال 98 دنبال بشود.

وی با اعلام خبر سفر آتی‌اش به کرمانشاه گفت: تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کرمانشاه و بانک توسعه تعاون، برای تشکیل و تقویت تعاونی زنان سرپرست خانوار کرمانشاه امضا خواهد شد.

کبیری تاکید کرد: این طرح ابتدا به صورت پایلوت اجرا خواهد شد و بعد با کمک معاونت امور زنان و خانواده طرح در سطح کشور گسترش پیدا می‌کند.