به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ آنچه در جامعه امروز ما قابل مشاهده است، ناتوانی بسیاری از افراد در بروز احساسات و کنترل هیجانات است که ریشه در کودکی و نوجوانی دارد. آموزش و پرورش کشور با استفاده از روش‌های نوین روان‌شناسی می‌تواند در بهترین زمان، این مشکلات را شناسایی و رفع نماید و در راستای ایجاد جامعه سالم گامی اساسی و مهم بردارد. یکی از این روش‌ها تئاتر درمانی است.

تئاتر درمانی فرصتی برای اکتشاف، شناخت و بیان احساسات در یک محیط ساختاری ارائه می دهد. اغلب در اروپا در هر دو مدارس دولتی و خصوصی برای طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان در تمام پایه‌ها استفاده می‌شود.

تئاتر درمانی در نظام ساختاری آموزش و پرورش این کشورها گنجانده شده که هم به صورت انفرادی و هم گروهی بسته به نیاز انجام می‌شود. این کار می‌تواند بر توسعه مهارت‌های اجتماعی، برخورد با فقدان و مصیبت، کنترل احساسات و ایجاد اعتماد به نفس تمرکز کند. موضوعاتی که از سوی معلم، مشاور مدرسه، فعالان اجتماعی و گاهی والدین و سرپرستان کودک یا نوجوان اعلام می‌شود و می‌توان از تئاتر درمانی برای حل آنها بهره گرفت.

از طریق یک کار گروهی کوچک، فرصتی برای کشف و توسعه مهارت‌های اجتماعی، همدلی و اعتماد به نفس به وجود می آید. از طریق استفاده از حرکت، بازی و نمایش، دانش آموز توانایی تخیل خود را به کار می‌گیرد و یک بیرون ریزی خلاقانه در یک محیط حمایتی ایجاد می‌شود.

تجربیات و نتایج انجام شده در جلسات تئاتر درمانی از تأثیر گسترده این روش بر سلامت روانی، کنترل هیجانی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان خبر می‌دهد.

تئاتر درمانی همچنین روشی در برقراری ارتباط با اعضای خانواده، والدین، معلمان و دوستان و نظارت و درک بهتر دانش آموزان و برآورده ساختن نیازهای آنهاست که بهره‌گیری از آن در مدارس از مشکلات آینده این کودکان پیشگیری می‌کند و جامعه را به سمت به جامعه سلامت در رفتار سوق می‌دهد.