به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کاهش توجه به اصول اخلاقی و تعهدها در فضا زندگی مشترک افراد، نشات گرفته از علل و معلول‌های مختلفی است. پرداخته نشدن به مسائل فرهنگی، استرس در جامعه، فشارهای اقتصادی ... از علت‌هایی است که می‌توان به آنها اشاره داشت. از چند سال گذشته، جامعه ایرانی با معضل بی‌وفایی زوجین مواجه شده است. عهدشکنی‌هایی که به حتم با توجه به بافت فرهنگی ایرانی، اسلامی باید به سرعت مورد ریشه‌یابی قرار می‌گرفت تا گسترش نیابد. این روزها آمار پرونده‌هایی که مرتبط با خیانت زوجین است در دادگاه‌های خانواده آمار بالایی دارد. به منظور پاسخ به علت از بین رفتن وفاداری و شیوع ورود به زندگی افراد متاهل با مسئول مرکز مشاوره خانواده مدنی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید...

ثریا غفارپور، مسئول مرکز مشاوره خانواده مدنی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: وقتی اخلاق در جامعه تزلزل پیدا کند و توجه به فرهنگ‌سازی کمرنگ می‌شود طبیعی است که افراد فکر می‌کنند می‌توانند کاخ آرزوهای خود را روی زندگی دیگری، بنا کنند.

وی با اشاره به شیوع ورود دختران جوان به زندگی مردان متاهل در ایران تصریح کرد: امروزه دختران و پسران جوان بدون در نظر گرفتن وجدان درونی و اثرات مخرب رفتارهای خود، هیچ نگران فروپاشیدن زندگی اطرافیان نیستند، که در این زمینه باید گفت آمار دخترانی که به قصد ازدواج به زندگی مردان متاهل وارد می شوند بسیار افزایش یافته است.

غفارپور ادامه داد: در حال حاضر آمار پرونده های مرتبط با خیانت به نسبت سال گذشته افزایش یافته و یکی از آسیب های جدی از هم پاشیدگی زندگی زناشویی شناخته می شود که اگر هرچه سریعتر کنترل نشود، اثرات غیرقابل جبرانی را در سال های آینده پیش رو خواهیم داشت.

وی گفت: ورود به زندگی مردان و زنان متاهل یک حق نامشروع است که جوانان ما امروزه به دلیل عدم پذیرش تعهدات و وفاداری، حتی برای از هم پاشیدن زندگی دیگران ذره ای احساس ندامت و پشیمانی ندارند که این موضوع بسیار نگران کننده است.

مسئول مرکز مشاوره خانواده مدنی بیان کرد: بهتر است در شرایط فعلی بخش پرورشی، آموزش و پرورش به کمک بیاید و  برای کنترل این بخش از آسیب ها، خودکنترلی رفتار و توجه به تعهدات، واحد درسی در قالب مهارت‌های زندگی و سلامت بهداشت روان در دروس گنجانده  شود و به عنوان بخشی مهم از آموزش به آن پرداخته شود. زیرا جامعه‌ای که بی‌تعهدی در آن رواج پیدا کند به سرعت دچار آسیب های جدی می شود. آموزش و پرورش حتی برای خانواده‌ها نیز در خصوص فرزندپروری با رویکرد متعهد بودن به اصول رفتاری، آموزش‌هایی  را مدنظر قرار دهد. بی‌تعهدی که در فضای زوجین دیده می شود تنها به آن بخش از زندگی آنها صدمه نمی‌زند بلکه موجب رشد بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی در تمام زوایای شخصیتی افراد می‌شود که موجبات فروپاشی شخصیتی در گستره یک جامعه است. در این شرایط ورود بخش نیاز به توجه بیشتر بخش پرورشی مدارس است.