به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛  علی محمد مختاری -مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران-در با بیان اینکه 550 اصله از این درختان در محدوده مناطق 3 و 6  از تقاطع خیابان شهید بهشتی به سمت شمال خیابان ولیعصر(عج) و 550 اصله دیگر در محدوده منطقه 11 از چهار راه انقلاب به سمت جنوب تا میدان راه آهن غرس می شوند گفت : همانند فاز اول پروژه در ابتدا تیمار و رسیدگی به درختان آسیب دیده و شناسایی درختان خشک قدیمی این محدوده که تنه و ریشه آنها دچار پوسیدگی شدید شده و احتمال سقوط آنها می رود و همچنین درختان بیمار که کانون امراض و آفات اولیه و ثانویه مانند قارچ ها و آفات چوبخوار شده اند ، صورت می پذیرد . پس از ضدعفونی محلی که درخت از آن خارج شده ، درختان سالم و قوی با بن بیش از 45 سانتیمتر غرس می گردد . تغذیه درختان با اضافه نمودن کودهای آلی از طریق ایجاد چال کود ، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود پساب های آلوده و همچنین جلب همکاری کسبه محل به منظور حفظ درختان و جلوگیری از تخلیه زباله و آب های آلوده در پای درختان در دستور کار موکد دست اندرکاران اجرای این پروژه قرار دارد .