به گزارش برنا، حسن لطفی درباره وضعیت  ارائه خدمات  درمانی  به بیماران  در ساختار حوزه  بهداشت و درمان در کشور گفت: یکى از مشکلات اساسى که در حوزه  درمان  با آن روبرو هستیم، تنوع  تاسیس بیمارستان های  اختصاصی  برای  سازمان های مختلف است  به طور مثال بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره هرکدام  مراکز  درمانی  تخصصی دارند که این امر موجبات موازی کاری در حوزه بهداشت و درمان را فراهم می کند.

 

 نماینده  مردم رزن  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برطبق قانون  متولی حوزه بهداشت ودرمان، وزارت بهداشت  و درمان  است  تصریح کرد: اختصاصی شدن  عملکرد حوزه درمان وبهداشت و خروج فعالیت  سازمان ها ی مختلف  از حوزه بهداشت  ودرمان  موجبات تخصصی شدن حوزه بهداشت و درمان  را فراهم می کند.

  وی با بیان  اینکه یکی از دلایل تعلل پرداخت بدهی تامین  اجتماعی به مراکز درمانی عدم پرداخت مطالبات  سازمان تامین اجتماعی توسط  دولت است تصریح کرد:  برای  رفع  معضلات  کنونی الزامی است که  متولی  حوزه درمان تنها وزارت  بهداشت ودرمان  تلقی شود تا بتوان سرانه سلامت جامعه را نیز به نحو مطلوب به ساماندهی رساند.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان  اینکه تاسیس بیمارستان  توسط سازمان های متنوع مانع ساماندهی خدمات درمانی در  کشور است یادآورشد: کمبود متخصص دغدغه اساسی بیمارستان‌های  تحت پوشش  سازمان تامین  اجتماعی است.