به گزارش گروه اجتماعی برنا ، خوشبختانه حادثه نقص فنی هواپیمای مسافربری در فرودگاه مهرآباد مصدومی نداشت.

این هواپیما حامل ۱۴ مسافر بود که خوشبختانه حادثه منجر به مصدومیت هیچ یک از آنها نشده است.