به گزارش خبرنگار  گروه اجتماعی برنا؛ محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با انتقاد از عدم ساماندهی پارک های حاشیه ای گفت: زمین های زیادی در تهران داریم که می توان از آن ها به عنوان پارکینگ استفاده کرد. طبق مطالعات جامع 900 هزار پارک حاشیه ای در تهران امکان ایجاد دارد و برای انجام آن الزام هم وجود دارد.

وی افزود: توقع نداریم که معاونت عمران و حمل ونقل  در سال جاری  900هزار پارکینگ حاشیه ای ایجاد کند؛ اما انتظار ساماندهی 100 هزار پارک حاشیه ای در سال جاری را داشتیم که متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: بنا است در مرحله نخست  در منطقه 2 شهرداری تهران حدود 15 هزار پارک حاشیه ای ایجاد شود که این اشتباه است چرا که اگر در یک منطقه چنین اقدامی به مزایده گذاشته شود برای اجرای طرح پارک های حاشیه ای در سایر مناطق تهران حتما به مشکل بر می خوریم.

علیخانی در توضیح این انتقاد اظهار کرد: اگر در یک منطقه پارک حاشیه ای ایجاد شود، یک نرم افزار مخصوص توسط متولی آن که برنده مزایده شده است ایجاد می شود و با این کار،  برای ساماندهی سایر پارک های حاشیه ای در مناطق یا مجبور هستیم مجددا با همان فرد قرارداد ببندیم و انحصاری عمل کنیم  یا آنکه با نرم افزار دیگری سایر پارک ها را سامان ببخشیم که اشتباه است و نباید هر منطقه یک نرم افزار خاص خودش را داشته باشد و شهروندان در هر منطقه با یک نرم افزار مواجه شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید به اجرای پارک های حاشیه ای در همه مناطق شهرداری افزود: مصوب کرده ایم یک نرم افزار از طریق هوشمندسازی در اختیار مردم برای کل مناطق تهران بگذاریم نه آنکه یک گوشه ای از تهران آن هم تنها 15 هزار جای پارک حاشیه ای و با یک نرم افزار ایجاد شود.

وی در ادامه با انتقاد از معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران گفت:  وقتی می گوییم 900 هزار پارکینگ باید در تهران ایجاد شود یعنی اینکه شهرداری می تواند حدود 100 هزار پارک حاشیه ای در سال جاری ایجاد کند.  اینقدر که معاونت حمل و نقل به طرح ترافیک گیر داد و حاشیه و مسئله درست شد اگر ذره ای وقت که برای طرح ترافیک گذاشتند که با نارضایتی همراه بود برای پارک حاشیه ای می گذاشتند در حال حاضر خیلی از مشکلات حل شده بود.