به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ سرهنگ حسین رمضانی گفت: بسیاری از هموطنان  در روز های گذشته پیامکی از شماره +۹۸۳۰۰۰۴۷۴۷۹۷۶۰۲۹ دریافت کرده اند مبنی بر اینکه برای جلوگیری از قطع یارانه دریافتی باید اطلاعات خود را در سایتی به آدرس www.yaranehe.comاصلاح کنند.

وی درباره نحوه عملکرد این مجرمان سایبری، افزود: آنها هیچ گونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه نداشته و اطلاعات شخصی و بانکی افراد مانند رمز دوم، شماره حساب، cvv2 و...، را به سرقت می برند تا بتوانند به اهداف شوم خود که همانا سرقت است، دست پیدا کنند.