به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ محمد شکری فومشی با بیان مختصری از کیش مانی به تبیین اصول این آیین پرداخت و با برشمردن عناصر یهودی موجود در کیش مانویت اظهار کرد: با وجود اینکه مانی با دین یهود و پیامبران آیین یهودی مخالف بود اما از متون یهودی مکشوف از کناره دریاچه بحر المیت بسیار بهره برده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم در ادامه نشست تخصصی «میراث یهودی –مسیحی در کیش مانوی» از عناصر فرقه‌های گنوسی و تأثیر آنها در کیش مانویت سخن گفت و با تشریح دین مسیحیت و وجود عناصر این دین درمانویت با ذکر مصداق‌ها و نمونه‌هایی از نام ایزدان مانوی که مشخصا از آیین مسیحی برگرفته شده اند به تأثیر قابل توجه مسیحیت بر مانویت اشاره کرد.

وی در بخش پایانی سخنانش به مهر معروف مانی که در کتابخانه ملی فرانسه در پاریس نگهداری می‌شود اشاره و خاطرنشان کرد که در مهر «شخص مانی» نیز وی فرستاده عیسی مسیح دانسته شده که این امر خود نشان دهنده تأثیر بسزای مسیحیت در آیین مانی دارد.

منبع: تسنیم