به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ روشنایی و در دسترس بودن حمل و نقل عمومی دو مولفه مهم برای افزایش ایمنی زنان در سطح شهر در ساعات مختلف شبانه روز است. امری که مدیران شهری ادعا می کنند نسبت به آن بی توجه نبوده و در مراحل مختلف نیز در نظر گرفته اند. با این حال در بودجه سال 97 به این موضوع توجه شده بود اما در عمل اتفاق مشهودی در پایتخت رخ نداده است.

شهربانو امانی؛ عضو شورای شهر تهران با اشاره به تنگناهای مدیریت شهری آن را در زمره برنامه های مدیریت شهری در سال آینده دانست.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل در این رابطه به خبرنگار شهری خبرگزاری برنا  گفت: متاسفانه عزم و اراده ای برای روان سازی، ایمنی و آرامش شهروندان چه برای زنان و چه مردان وجود ندارد.

امانی افزود: ما وارث خیلی از آشفتگی های شهری هستیم. در ادوار گذشته و در طول 12 سال حضور یک شهردار ، نگاه سخت افزاری به شهر شده است در نتیجه روان سازی و دسترسی با آرامش و اطمینان خاطر بالاخص برای خانم ها از امکانات شهری، مغفول مانده است.

وی ادامه داد: درابتدای شروع دوره و با انتخاب آقای نجفی به عنوان شهردار، سیاست هایمان را اعلام عمومی کردیم که چهره شهر را تغییر می دهیم و شهر را زنانه تر میکنیم تا از حالت زمخت خشن به مدیریت منعطف و قابل استفاده برای عموم به ویژه زنان تغییر یابد.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در بعضی بخش ها موفق بوده ایم و برخی موارد موفق نبوده ایم. درگیری های جدی داشتیم و جا به جایی مدیریت شهری به هر دلیلی فرصت جدی را از مدیریت شهری گرفته است و فکر می کنم نگاهمان در این تغییر باید شتاب بگیرد.

امانی با ارائه راه حل برای بهبود وضعیت زنان در شهر گفت: منافع مشترک باید تعریف شود و معتقدم جزیره ای عمل نکردن اثر بخش خواهد بود. همچنین معتقدم باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی به صورت متعهدانه حضور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال باید برخی موارد از سوی رسانه ها پیگیری شود، گفت: تغییر رفتار چندین ساله بسیار سخت است.  سال 96 بیش از 80 درصد مردم اولین مطالبه اجتماعی را حل مسئله ترافیک و آلودگی هوا دانستند که شاخص ترین آن حمل و نقل است که در شورای پنجم به TOD و همه مدهای حمل و نقلی توجه ویژه ای داشتیم.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: بحث تغییر مد خودرو محوری به انسان محوری برای بهبود وضعیت اثر بخش خواهد بود شهرها. نزدیک 117 سال شهر در اختیار خودرو سواری بوده و اگر بخواهیم تغییر رفتار داشته باشیم سخت اما امکان پذیر خواهد بود.

امانی در پایان گفت: در برنامه توسعه سعی شده تا به TOD  توجه کنیم و گفتیم که حداقل یک خیابان کامل در هر منطقه باید درست شود و ناظرین باید نظارت داشته باشند. 80 آیتم برای تبدیل خیابانی به خیابان کامل وجود دارد  از این طریق سعی داریم تا شرایط را اعم از دسترس پذیری به خصوص برای زنان  تسهیل بخشیم.