علی اعطا در خصوص برگزاری همایشی جهت مرور و بازخوانی معماری در چهار دهه انقلاب اسلامی  گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر به این جمع بندی رسیدیم که فرصتی را فراهم کنیم تا حوزه معماری و طرح های شهری در این چهل سال مرور و بازخوانی شود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: قصد داریم با برگزاری این همایش تحلیلی از وضعیت معماری انجام شود چرا که معتقدیم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، سال پختگی است.

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری در ادامه اهداف برگزاری این همایش خاطر نشان کرد: لازم است نگاهی به تجارب پشت سر داشته باشیم و چشم اندازی برای آینده ترسیم کنیم. هدف این همایش همین نکته است. به دلیل جایگاه محلی شورای اسلامی شهر تهران در این همایش بحث را تنها در تهران بررسی خواهیم کرد اما می توان به طور وسیع تری هم این موضوع را مورد توجه قرار داد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت معماری در تاریخ معاصر گفت:  وقتی به تاریخ رجوع می کنیم یکی از مهم ترین مظاهر تمدنی در معماری و فضاهای شهری متبلور شده است. ما معماری را در دوره های مختلف تاریخی می بینیم و طبیعی است همان گونه که راجع به سینما، ادبیات و هنرهای مختلف صحبت می کنیم. از این منظر در رابطه با معماری هم صحبت می کنیم.

اعطا با اشاره به برگزاری همایشی در رابطه با مسیر و چشم انداز معماری در انقلاب ایران اظهار کرد: برای برگزاری این همایش تلاش کردیم تا مشارکت تعداد قابل توجهی از تشکل های تخصصی و حرفه ای، سازمان ها و نهاد های این حوزه را داشته باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: شورای سیاستگذاری به ریاست آقای مهندس سید محمد بهشتی برای این همایش تشکیل شده و همچنین  مجموعه ای از تشکل های تخصصی بخش هایی از این همایش را به مسئولیت کمیته معماری و طرح های شهری بر عهده گرفته اند.

همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری" به همت کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران ۸ و ۹ اسفند ماه در محل فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.