به‌ گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سایت خبری-تحلیلی تهران بهشت که با محوریت مسائل شهری فعالیت خود را آغاز و تلاش دارد تا ضمن بررسی ‌مصائب موجود در حوزه شهری، گامی در راستای بهبود وضعیت کنونی بردارد.‌

‌«تهران بهشت» در راستای انجام رسالتش، خود را رسانه‌ای فراجناحی، مستقل و مقید به حرکت ‌در مسیر قانون و تعالی کشور می‌داند و امید دارد بتواند در این زمینه برای مخاطبان مثمرثمر واقع شود.‌

«تهران بهشت» ایجاد شفافیت را یکی از اصلی ترین راه های مبارزه با فساد و سرعت بخشیدن به حرکت توسعه کشور می داند. به همین دلیل با تلاش شبانه روزی و با آگاهی بخشی به مردم و مدیران به ایجاد فضایی شفاف برای جلوگیری از فساد کمک خواهد کرد.

«تهران بهشت» امیدوار است بتواند با انجام رسالت و مسوولیت اجتماعی خود با اطلاع رسانی دقیق و سریع به ایجاد «شهری برای زندگی همه» شهروندان فراهم شود.