به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛‌ معاون وزیر ورزش و جوانان نسبت به  حادثه تروریستی در جاده خاش زاهدان اینگونه در حساب توئیتری خود واکنش نشان داد : خبر خبر تلخی بود ولی دشمنان این کشور باید بفهمند ما فرزندان شهیدان اول انقلاب هستیم و در حال خدمت به کشور وامروز شما فرزندان شهید ۴۰ سال دوم کشور را با شهادت پدرانشان به وجود آوردید.تا جمهوری اسلامی ۴۰ سال دیگر شاهد خدمت امروزباشد.