سردار حسین رحیمی در توضیح این خبر گفت : در پی کسب اخبار اولیه پیرامون فروش غیر مجاز گوشت طرح تنظیم بازار  توسط فردی به هویت مشخص ،  تحقیقات در این خصوص در دستور کار معاونت نظارت براماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت ؛ با حصول اطمینان از صحت خبر اولیه ، ماموران نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فاتب در مرحله اول موفق به کشف و توقیف  ۱۶۰۰کیلوگرم گوشت گوسفندی شدند و در ادامه محل دپو و نگهداری محموله اصلی گوشت احتکار شده ، در سردخانه ای عظیم در منطقه ی شور آباد کهریزک شناسایی شد که  بلافاصله تیم ویژه ای از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ به این محل اعزام و بیش از ۱۵تن انواع گوشت که می بایست در شبکه ی بازار جهت تنظیم قیمت توزیع می شد ، کشف و توقیف شد .

در حال حاضر پیگیری انجام هرچه سریع تر تشریفات قانونی در حال پیگیری است تا این محموله کشف شده گوشت هرچه سریع تر در بازار تزریق و توزیع گردد .