به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛‌ جمشید تقی زاده اظهار ‌داشت: با بهره برداری از این شهرک گردشگری برای ۲۰۰۰ نفر شغل ایجاد می شود. ‌

وی گفت: این دومین پروژه اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در استان لرستان پس از افتتاح گاوداری ‌‌2000 هزار راسی روستای سور است که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی انجام شده و برای سرمایه گذاری ‌آن بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی  شده است. ‌

تقی زاده گفت: در این پروژه برای ۹۰۰ نفر بصورت مستقیم و بصورت غیرمستقیم برای ۱۷۴۰ نفر اشتغال ‌ایجاد خواهد شد.‌