به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛‌ طیبه سیاووشی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با بیان این مطلب افزود: زنان سرپرست خانوار جزء اقشار آسیب پذیر هستند و اگر نتوانیم حمایت های لازم را از آنها داشته باشیم نمی توانیم مانع از ورود آنها به چرخه آسیب شویم.

به گفته وی شهرداری تهران در موضوع توجه به زنان سرپرست خانوار در کنار مسولیت شهری، مسولیت اجتماعی  به عهده گرفته است .

سیاووشی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به صورت صریح به حمایت از زنان سرپرست خانوار تاکید شده است اظهارکرد: در مجلس بودجه ای به زنان سرپرست خانوار اختصاص داده می شود اما به علت بروکراسی  دولتی این اختصاص بودجه کمتر نمود پیدا می کند اما با تعامل بیشتر بین فراکسیون زنان و اداره کل بانوان مجلس شورای اسلامی بهتر می توانیم به پیشبرد حل مسائل زنان سرپرست خانوار بپردازیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چهار دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی بازدید داشته ام ،گفت:  خوشبختانه این دوره  از نمایشگاه از سوی مردم با اسقبال خوبی مواجه شده است .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده توسط اداره کل بانوان شهرداری تهران، فضاهای مناسبی همچون "اتاق بازی کودک" و "اتاق مادر و کودک" اختصاص داده و این امر باعث لذت خاطر والدین در هنگام خرید شده است.