عباس غیاثی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: دغدغه اصلی ما ایجاد کارآفرینی برای جوانان در فضای سمن های جوانان است با همین  با انگیزه  و تلاش در همین راستا بود که  نهایتا به عنوان دبیر سازمان مردم نهاد سفیر کارآفرینان و رئیس مجمع جوانان استان البرز و  به عنوان رئیس کمیسیون کارآفرینی و اشتغال انتخاب شدم.

وی افزود: کمیسیون های نه گانه مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان ها عبارت اند از:  کمیسیون کارآفرینی و اشتغال؛ کمیسیون ازدواج، امور بانوان و خانواده؛ کمیسیون فرهنگی، هنری و ورزشی؛ کمیسیون گردشگری و محیط زیست؛ کمیسیون آسیب های اجتماعی، بهداشت و سلامت؛ کمیسیون علمی، پژوهشی و آموزشی؛ کمیسیون اعتقادی، مذهبی و محرومیت زدایی؛ کمیسیون رسانه، ارتباطات و فضای مجازی؛ کمیسیون حقوق شهروندی که تلاش داریم در همه این بخش ها پویا تر عمل کرده و بستر بهتری را برای حضور جوانان ایجاد کنیم .