به گزارش گروه اجتماعی برنا ، مجید فراهانی در موافقت با اصلاحیه بودجه ۹۸ عنوان کرد: در سال گذشته سه شهردار، سه معاون مالی و دو معاون برنامه ریزی عوض کردیم. در واقع تمامی کسانی که متولی بحث بودجه و کنترل پایش بودجه بودند سه بار شاهد تغییر بودند که به همین دلیل اصلاح بودجه در شرایط فعلی اجتناب ناپذیز است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اظهار کرد: در سال های گذشته همان گونه که ملاحظه کردید اصلاحیه بودجه سه تا چهار هزار میلیارد تومان پیشنهاد می شد و امسال برای اولین بار حدود ۳۰۰ میلیارد یعنی کمتر از دو درصد بودجه در نظر گرفته شده است و این حرکت رو به جلو و قابل تقدیر است هر چند در خصوص زمان بندی آن نکاتی داریم.

فراهانی ادامه داد:  دیگر اینکه کاهش سقف بودجه نیز اهمیت دارد و به دلایل کسری بودجه باید در اصلاحیه آورده شود.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان شد: آنچه پیشنهاد شده فقط افزایش بودجه است و کاهش بودجه پیشنهاد نشده است.

وی افزود: برخی موارد و ردیف ها در هنگام تصویب بودجه تاکید داشتیم. در آن زمان بحث جبران هزینه سازمان آتشنشانی بحث شد که گفتیم ۵۶۵ میلیارد برای این منظور کم است ولی در نهایت مصوب نشد و اثرش را اینجا می بینیم.

فراهانی اضافه کرد:  مثلا ترمیم حقوق بازنشستگان شرکت واحد برای اینکه بتوانند بازنشسته شوند را شاهد هستید؛ چقدر تجمع و مراجعه داشتند در این خصوص داشتیم ولی پولی برای بازنشستگی وجود ندارد و در این بودجه باید اصلاح شود.

گفتنی است اصلاحیه بودجه ۹۸ مورد تصویب شورای شهر تهران قرار گرفت.