به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تعطیلات نوروز هر ساله مشکلات بسیاری را به همراه دارد. تصادفات جاده ای به دلیل حجم انبوه مسافرین نوروزی، افزایش قیمت ها به دلیل بالا رفتن تقاضا و همچنین آلودگی محیط زیست به دلیل هجوم مردم به سمت محیط زیست برای تفرج و تفریح در کشور.

هر سال نیز عکس ها و فیلم های بسیاری توسط خود مردم در شبکه های مجازی دست به دست می شود که حکایت از آلودگی طبیعت به دلیل رهاسازی زباله در محیط زیست دارد. از سوی دیگر نیز آسیب های زیادی به درختان و حیوانات وارد می شود و بطور کلی می توان گفت طلوع بهار در کشور ما خبر چندان خوبی برای طبیعت بکر و زیبای کشور نیست.

با وجود انتقاداتی که به مردم به دلیل نداشتن تعهد به طبیعتی که اساس زندگی است وارد است همچنین مسئولین و دولتمردان نیز می توانند مخاطب این انتقادات قرار گرفته و درباره عدم توجه آنها به مباحثی چون ساماندهی زباله ها، مراقبت از طبیعت و همینطور ایجاد فرهنگ سازی در بین مردم برای حفظ طبیعت نقد شوند.

با افزایش ارتباطات به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی امروزه دیگر می توان به راحتی با مردم و مسافرین نوروز ارتباط برقرار کرد و آنها را مجاب کرد که ضمن تفریح در طبیعت و گذراندن ایام تعطیلات خود در مراقبت از آن بکوشند و نگاهی جدی تر نسبت به قبل به این مسئله داشته باشند.

در این باره بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست، به با بیان اینکه  مردم ما با پیشینه ای که دارند نشان داده اند که با طبیعت رابطه خوبی دارند، به خبرنگار برنا گفت: علت اینکه چند گونه حیوان آسیایی در تمام آسیا از بین رفته و فقط در ایران باقی مانده است، هماهنگی و سازگاری مردم ایران با طبیعت این کشور است. اما ناملایمات روزگار، شرایطی اقتصادی و اجتماعی‌ای را ایجاد کرده است که مردم در درجه اول به نیازهای اولیه خود توجه دارند و توجهی به حفظ طبیعت نمی کنند. در چنین شرایطی مردم به جای حفاظت از طبیعت سعی بر بهره برداری از طبیعت دارند زیرا می خواهند از این طریق مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه مسئولین در راستای حل آسیب های محیط زیستی کم کاری می کنند، ادامه داد: من با توجه به همکاری های بسیاری که با مسئولان داشته ام   این واقعیت را متاسفانه دیده ام که در بین مسئولین کشور کسانی که به طبیعت اعتقاد داشته باشند کمتر دیده می شوند ؛حتی کسانی مسئولیت حفظ محیط زیست را دارند هم اصولا مفهوم محیط زیست را دقیقا نمی شناسند و به آن اعتقادی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیاز به الگو دارند، گفت: این الگو را ابتدا دولت باید ایجاد کند و به تدریج تعمیم پیدا کند و مردم هم بصورت یکپارچه در راستای حفظ محیط زیست خود گام بردارند.

بهزاد با بیان اینکه مردم برای مراقبت از محیط زیست آمادگی کامل دارند، اظهار داشت: در کم کاری های دولت چند نمونه وجود دارد که مردم بصورت خودجوش این کم کاری ها را جبران کرده اند. وی تاکید کرد: حفاظت از جنگل ها و حیات وحش را مردم داوطلبانه انجام داده اند اما این کافی نیست و باید این حرکت ها از سمت دولت حمایت شود که متاسفانه حمایت نمی شود.

سازمان های مردم نهاد، متولی ساماندهی زباله باشند

بهروز بهزاد در ادامه در پاسخ به  وظایف دولت در ساماندهی زباله هایی که در طبیعت رها می شوند به خبرنگار برنا گفت: وقتی شهردار چند شهر ساحلی به عمد دستور می دهند که زباله ها کنار ساحل تخلیه شود تا مردم به ساحل نیامده و زعم او فساد نکنند حدیث مفصل از این مجمل باید خواند.

وی با تاکید بر اینکه با این حال مردم همه چیز را از دولت نباید انتظار داشته باشند، تصریح کرد: زباله‌ها و آلودگی های دیگری که در طبیعت وجود دارد توسط مردم ایجاد شده است. دولت نمی تواند برای هر یک نفر از جمعیت هشتاد میلیونی ایران یک سطل زباله در نظر بگیرد. مردم باید در این مسئله شریک شوند و دولت به آنها این مهم را القا کند که طبیعت محیط زندگی خود آنهاست و آنها مسئول نگهداری طبیعت هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید به دولت متکی بود، گفت: دولت یک سری مسائل کلی و عمده را هدف گذاری می کند اما اینکه بخواهد زباله یا آلودگی های مختلف را کنترل کند امکان پذیر نیست. به همین دلیل به منظور همین کار در دنیا سازمان های مردم نهادی را ایجاد کرده اند که دولت هم از آنها حمایت کرده است.

وی تصریح کرد: نه اینکه مثل کشور ما این سازمان ها دولتی و به دولت وابسته شوند. این سازمان ها مستقل هستند و صندوقی را ایجاد می کنند که درآمد داشته باشد و از آن درآمد بتوانند برای فعالیت های خود تامین بودجه کنند.

وی با اشاره به اینکه از قدیم گفته اند کار مردم را باید به خود مردم سپرد، ادامه داد: محافظت از طبیعت کاری نیست که خود دولت بتواند در انجام آن موفق شود بلکه مردم باید در آن شراکت کرده و موفق شوند. اما باید زمینه این شراکت و فعالیت را دولت ایجاد کند.

وی همچنین گفت: پیشتر دولت سازمان های مردم نهاد را با تبصره ای همه را دولتی کرد و به آنها پروژه داد و به همین دلیل این سازمان ها وابسته مالی به دولت شدند. در نتیجه تقریبا خنثی شدند و کاری نتوانستند بکنند. سازمان های مردم نهاد برای هر مسئله‌ای مثل ساماندهی زباله های یک شهر باید ایجاد شوند.

این کارشناس محیط زیست در پایان اضافه کرد: در حال حاضر ما آلودگی های بسیار زیادی در رودخانه ها و تالاب ها داریم. این آلودگی ها توسط مردم ایجاد شده اگر هم دولت بخشی از آنها را ایجاد کرده باشد بیشتر از سهم مردم نبوده است. پس باید خود مردم را فعال کرد و در این امر شراکت داد. باید گروه های داوطلبی که کم هم نیستند مورد حمایت قرار گیرند و به آنها آموزش های مناسب هم ارائه شود. دولت می تواند این نیروها را از بین دانشجویان به عنوان مبلغین محیط زیست انتخاب کند و با دستمزدی جزئی آنها را تشویق به حل مسئله کند.