به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ برخی مدیران حوزه محیط زیست عنوان می کنند فعالیت هایی مانند طرح کاهش، طرح ترافیک، تمهیدات برای تردد خودروهای دیزلی و جریان مناسب هوا در سال 97 سبب کاهش آلودگی هوا پایتخت شده و نوید افزایش روزهای خوب برای سال 98 را داده می شود. در این خصوص خبرنگار برنا به سراغ آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران رفت تا از کم و کیف اقدامات این کمیته در سال 97 و برنامه های طرح ریزی شده در سال 98 مطلع شود.

آرش حسینی میلانی در رابطه با فعالیت های انجام شده کمیسیون سلامت و محیط زیست گفت: در سال 97 یکی از فعالیت های مهم شهرداری این بود که مدیریت تقاضا برای سفرهای درون شهر را در قالب اصلاحیه طرح ترافیک به اجرا در آورد که این امر برای کاهش بار ترافیک در محدوده مرکز شهر مقداری موثر بوده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: در سال گذشته ضمانت های اجرایی برای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا فراهم شد که پلیس همکاری خوبی در این رابطه با ما داشت.

وی با اشاره به کاهش آلودگی هوا در سال گذشته گفت:  مجموعه این عوامل در کنار سخت گیری ها برای ورود کامبون های دیزلی به شهر و البته کمکی که خداوند متعال به لحاظ جوی داشت باعث شد شرایط بهتری از نظر آلودگی هوا در سال 97 داشته باشیم.

حسینی میلانی در رابطه با سال 98 عنوان کرد: برای سال آینده چنان چه بحث های آلودگی هوا به همین صورت  انجام شود و با عزم و اراده در سطح استانداری، دستگاه های مختلف، شهرداری و شورای شهر و سازمان محیط زیست امیدواریم تا وضعیت کیفیت هوا را بهبود ببخشیم  و البته حتما در نظر می گیریم به دلیل تغییر جهانی در خصوص اقلیم دچار عدم قطعیت هایی هستیم و باید بحثی در نظر گرفت که فعالیت های ما برای کاهش و کنترل هوا باید دو برابر زمانی باشد که همیشه انجام می دهیم تاحاشیه ی امنی برای فرزندان، سالمندان وسایر گروه ها در خصوص کیفیت هوا ایجاد کنیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اضافه کرد: در مورد برنامه های دیگر در سال 98 بحث تقویت مدیریت پسماند در تهران خواهد بود. امیدواریم طرح تجمیع جمع آوری زباله های خشک و تر در مرحله پایلوت به نتیجه خوبی برسد و بر همان پایه بحث تفکیک از مبدا را هم بر پایه نتایج طرح، اجرایی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خروجی طرح جامع پسماند هم در فاز یک  تولید، بررسی خواهد شد و چشم اندازها را در بحث مدیریت پسماند را تقویت خواهیم کرد.

حسینی میلانی با اشاره به انتخابات شورایاری ها در سال 98 بیان کرد: شورایاری ها یک ظرفیت خوب هستند که انشالله با برگزاری خوب انتخابات شورایاری ها در سال 98 برنامه هایی داریم که از توان آن ها در خصوص بحث محیط زیست و حفاظت از محیط زیست تهران استفاده کنیم و همچنین همکاری هایی بیشتری با اداره کل محیط زیست خواهیم داشت.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران  با اشاه به توسعه دوچرخه سواری در سال 97 بیان کرد: در بحث دوچرخه ها اقدامات اولیه انجام شده و این امر مثل دومینو است که به تدریج گسترش پیدا خواهد کرد.

وی اظهار کرد:  مردم تهران اگر بتوانند با دوچرخه اشتراکی در شهر تهران تردد کنند مثل موجی منتشر می شود و ناچار هستیم تا مسیرهای ایمن خوبی فراهم کنیم و تسهیلات دوچرخه اشتراکی را داشته باشیم و مردم این اتفاق را پیش خواهند برد.