به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  پهلوانیان مدیرکل صدا و سیما نیز در این جلسه اعیاد شعبانیه و روز جوان را به اعضای این مجمع تبریک گفت و شور و نشاط جوانی را محرک جامعه دانست و اعلام داشت سمن هایی که فعالیت های شاخص دارند به طور خاص در شبکه یزد دیده می شوند و با توجه به سال رونق تولید فعالیت‌های آنها انعکاس داده خواهد شد.

در ادامه این نشست وطنیه رئیس مجمع سمن های مردم نهاد جوانان استان یزد اهداف تشکیل این مجمع و گزارش از فعالیت های انجام شده را ارائه و اضافه کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل صداوسیمای مرکز یزد بتوانیم عملکرد و دستاوردهای سمن های جوانان را در سطح گسترده انعکاس دهیم و انگیزه ای برای اعضاء سمن ها برای فعالیت های بیشتر باشد.