به گزارش خبرنگار شهری گروه اجتماعی برنا ؛ علی اعطا در اولین نشست خبری سال ۹۸ با اشاره به مشکلات سیل اخیر گفت: شهرداری تهران در آستانه سال جدید دو اقدام قابل تقدیر انجام داد.  ابتدا آمادگی شهر برای عبور از بحران سیل که پیش بینی می شد مناطقی از شهر را در بربگیرد که با اقدامات به موقع و تجربیات موجود در بخش خدمات شهری این موضوع به خوبی مدیریت شد.

سخنگوی شورای شهر افزود: دومین اقدام شایسته شهرداری تهران توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری تحت عنوان نوروزگاه بود که نسبت به سالهای قبل شاهد اجرای جشنواره های محلی فرهنگی و هنری نوروزی بودیم.

وی در ادامه و در رابطه با بازداشتی های برخی مدیران شهری بیان کرد: بازداشت کارکنان و برکناری یکی از مدیران مناطق مربوط به هفت ماه قبل بوده است. اتهامی وجود دارد ولی موضوع در حال پیگیری است و از سوی حراست شهرداری انجام شده است.

اعطا گفت: بحث تغییر شهردار منطقه ارتباطی با این بازداشتی ها نداشته و تصمیم شهردار تهران بوده است اما معاون شهرسازی یکی از مناطق با توجه به ابهامات مطرح شده تغییر پیدا کرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: شورای شهر حساسیت های لازم را دارد و نیاز به پیگیری وجود دارد. انتظار ما از واحدهای نظارتی شهرداری این است که نسبت به تخلفات در بخش های مختلف نیز حساسیت وجود داشته باشد.

وی در رابطه با شکایت پلیس از شهرداری عنوان کرد: ریشه این موضوع به ابهام مصوبه شورا ارتباط دارد؛ در مصوبه اول که شورا تصویب کرد که در خصوص تعیین عوارض محدوده زوج و فرد بود مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.  شهرداری بر اساس برداشت خود عمل کرده و نظر کمیسیون شورا فرق دارد و شکایتی که از سوی پلیس انجام شده شبیه نظر کمیسیون تخصصی بوده است؛ روش مرسوم استفساریه است تا ملاک عمل باشد.

اعطا اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که لایحه استفساریه به شورا ارائه شود تا بر آن اساس شهرداری دفاع کند؛ شهرداری پیش از این نامه ای ارسال کرده و ما در هیات رئیسه جمع بندی کردیم که باید استفساریه به شورا از سوی شهرداری داده شود؛  اگر شهرداری نخواهد این اتفاق ییفتد شورا می تواند طرح تهیه کند. این موضوع در دستور جلسه هم اندیشی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص سرنوشت پروژه بزرگ ایران مال اظهار کرد: پرونده ایران مال در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح بود که نیاز به کار کارشناسی دارد و این رای منتشر خواهد شد.

اعطا گفت: عمده موارد ایران مال به خصوص بحث پارکینگ است که باید تامین شود. در خصوص حذف پارکینگ به دو شکل رفتار می شود یکی قلع و قمع و دیگری جریمه است. از این رو رای به جریمه نمیتواند درست باشد و باید پارکینگ تامین شود. بخشی جریمه و بحشی قلع و قمع است.

وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۹۹۱۰۶۳۶۸۳۸۳۷ تومان مجموع جرایم است که باید پرداخت شود. بخشی از پارکینگ به رستوران تبدیل شده است. از این رو تامین پارکینگ ها باید در دستور قرار بگیرد.

سخنگوی شورای شهر گفت: حدود یک هفته پیش این رای بدوی صادر شده است و امکان درخواست تجدید نظر وجود دارد و رای بدوی است.