به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ سکینه اشرفی در جلسه تدوین سند برنامه ‌سوم توسعه شهر تهران که در ماده 94 احکام این برنامه مورد اشاره قرار گرفته، با تاکید بر لزوم هم‌افزایی و همکاری در اجرای این برنامه گفت: در شهرداری تهران بین معاونت‌ها، مناطق و سایر بخش‌های وابسته واگرایی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم در طول اجرای برنامه سوم، همکاری و هم‌افزایی را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: اهمیت سند عملیاتی برنامه سوم این است که بودجه‌های سنواتی آتی بر اساس این سند تدوین خواهد شد و این مهم ضرورت تام به محتوای این سند را یادآور می‌شود. برای تدوین سند، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و بعد از تائید پیش‌نویس، سند عملیاتی به ستاد عالی برنامه ارسال خواهد شد که مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و در نهایت این سند به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهد شد.

معاون شهردار تهران در مورد تدوین شاخص‌ها مطابق با احکام برنامه سوم و هدف‌گذاری‌های این برنامه اظهار کرد: تعریف شاخص‌ها و اهداف کمی خیلی اهمیت دارد و معاونت‌های تخصصی باید در تدوین و تعریف شاخص‌ها و اهداف کمی با قابلیت اجرای حداکثری ورود کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری‌های برنامه باید واقعی باشد، نه بیش از حد توان و نه کمتر از توان مجموعه. از برنامه جلوتر رفتن و یا عقب‌تر ماندن نشان‌دهنده عمل نکردن مطابق برنامه است. اگر معاونتی طی سال‌های برنامه اعلام کند که از برنامه جلو هستیم، به عنوان پالسی منفی تلقی می‌شود که به این معنی است که شاخص‌ها درست تبیین نشده و اهداف کمی واقعی را مورد توجه قرار نداده است.

اشرفی در مورد تخصیص منابع گفت: در طی برنامه سوم به تفکیک حوزه ماموریت جدول تخصیص منابع را ارائه خواهیم کرد. در سال‌های اخیر از فاینانس‌های بخش خصوصی و دولتی به خوبی استفاده نکرده‌ایم. مطابق برنامه سوم بحث مشارکت بخش خصوصی و دولتی مد نظر است.

معاون شهردار تهران در مورد اجرایی شدن برنامه سوم گفت: با توجه به زمینه‌سازی انجام شده در برنامه سوم و احصا مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری، اجرایی نمودن این برنامه منوط به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در راستای برنامه سوم شهر تهران است.

شهین نصری مشاور معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا ضمن بیان فرایند تدوین سند پیش‌نویس برنامه سوم گفت: به لحاظ نبود اسناد رسمی پشتیبان مورد تائید، باید محتوای سند با دقت بیشتری مورد ملاحظه قرار گیرد.

در این نشست مدیران کل معاونت‌های تخصصی شهرداری تهران به عنوان روسای کمیته‌های برنامه‌‎ریزی، مسائل حوزه خود را برای تدوین سند برنامه سوم توسعه شهر تهران مطرح کردند.

ذکر این نکته ضروری است که بر اساس 94 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف است با توجه به تأیید چشم انداز، مأموریت، استراتژی‌ها و اهداف، سند برنامه را مشتمل بر: اقدامات و برنامه‌های اجرایی  شامل تصویر کلان برنامه، جداول کمی شامل شاخص‌های کمی مواد برنامه و هدف‌گذاری برای آن‌ها در افق پنج‌ساله با پیش‌بینی منابع مالی و در قالب ارایه جداول منابع و مصارف، برنامه‌های راهبردی بخش، فرابخش، برنامه‌های موضوعات اولویت‌دار تا سطح عملیاتی و همچنین نحوه تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز شامل منابع فیزیکی، انسانی، فنی (تکنولوژیکی) و مالی مورد نیاز، نحوه تأمین مالی منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 تهیه و برای تصویب به شورا ارائه نماید.