به گزارش گروه اجتماعی برنا ، به منظور برقراری نظم و ایمنی ترافیک و سهولت عبور و مرور در معابر هم‌جوار و منتهی به نمایشگاه کتاب، پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات خاصی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است.

لذا از شهروندان و مراجعین محترم درخواست می‌شود با توجه به محدودویت‌های پارکینگ‌ها حتی‌المقدور از وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد در محدوده نمایشگاه کتاب پایتخت استفاده کنند.