به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ، اهمیت کمک به این زنان زمانی بیشتر می شود که از وضعیت زندگی آنها اطلاع پیدا کنیم. بسیاری از این زنان سرپرست خانوار هستند و حضور آنها در زندان می تواند صدماتی جبران ناپذیر به بدنه خانواده هایشان بزند. آسیب های اجتماعی متعددی در کمین خانواده ای است  که سرپرست اصلی آنان در زندان به سر می برد . از سوی دیگر تعدادی از این زنان فرزندان کوچکی دارند که با مادرشان به زندان آمده اند. اثر روحی این فضا در تمام زندگی بچه ای که شیرین ترین سال های زندگیش در یک چهاردیواری حبس می شود باقی می ماند.

تمام این مشکلات در شرایطی وضعیت زندگی زنان زندانی غیرعمد را تهدید می کنند، که بدهی تعدادی از آنها به زور به رقم 50 میلیون می رسد.

 سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در مورد اینکه چه تعداد زن زندانی غیرعمد در کشور در حبس به سر می برند  و وضعیت آنها به چه صورتی است به خبرنگار اجتماعی برنا  می گوید: «ما در پیگیری وضعیت زندانیان و آزادسازی افراد نیازمند جنسیت قائل نیستیم ولی هم اکنون  196 زن زندانی غیرعمد واجد شرایط داریم. تعداد این افراد کم است، اما میانگین مبلغ بدهی شان بالای 50 میلیون تومان است. »

وی تاکید کرد : «فارس بیشترین تعداد زندانی زن غیرعمد را کشور را دارد که آمار زنان زندانی جرایم غیر عمد استان فارس  46 نفر است.»

رئیس ستاد دیه کشور  اتهام اکثریت این افراد را  اینگونه  شرح می دهد: «زندانیان واجدی که ما به خیرین معرفی می کنیم تا با کمک مالی شرایط آزادی آنها از حبس مهیا شود همگی شان زندانی جرایم غیر عمد هستند.90 درصد این زنان به جرم محکومیت مالی در حبس هستند. نمی توان رقم دقیقی گفت ولی بعضی از این افراد به واسطه اینکه ضمانت دوستان، آشنایان، بستگان، همکاران و فرزندانشان را کرده اند، درگیر می شوند.»

جولایی در خصوص اینکه چه تعدادی از این افراد سرپرست خانوار هستند، می گوید: «در این مورد نمی توان رقم دقیقی ارائه داد، اما تقریبا نصف بیشتر آن ها زنان سرپرست خانوار هستند.»

 

 

خبرنگار: سندوس محمدی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: