به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ برخی اعضای تعاونی منطقه ۱۸ مقابل شورای شهر تحصن کرده و خواستار اجازه برای ساخت در باغات شدند.

در این رابطه یکی از معترضین به خبرنگار برنا گفت: سال ۹۱ اجازه ساخت و ساز در باغات طی مصوبه برج باغات وجود داشت و تعاونی شهرداری منطقه ۱۸ در آن زمان ۱۳ میلیارد عوارض به شهرداری داد.

وی افزود: زمین های ما باغ نبود و به خاطر مصوبه برج باغ آن ها را تبدیل به باغ کردیم. این در حالی است که شورای پنجم ساخت و ساز در باغات را منتفی کرده است.

این معترض با اشاره به لغو مصوبه برج باغات عنوان کرد: ما حدود ۸۰ درصد عوارض مجوز ساخت و ساز را به حساب شهرداری واریز کردیم و ساخت و ساز انجام دادیم‌. زمین ما باغ نبود و برای برج سازی تبدیل به باغ شد.

وی اضافه کرد: حال که مصوبه برج باغات لغو شده جلو ساخت و ساز های ما گرفته شده و ما ضرر زیادی دیدیم و خواستار مجوز برای ادامه ساخت و ساز هستیم.