محمد شریعتمداری؛  وزیرتعاون،  کار و رفاه اجتماعی در رابطه با اعتراضات کارگری که همزمان با روز کارگر صورت گرفت  و اتفاقات پس از آن و بازداشت ها به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: وزارت کار علاقمند است که خانواده  کارگری در آرامش زندگی کنند و هر کجا اتفاقی پیش بیاید نمایندگان ما برای بررسی موضوعات حاضر می شوند.

وی با اشاره به اعترضات جامعه کارگری و فعالان کارگری بیان داشت : عموما اعتراضات به دلیل عدم دریافت دستمزد و یا عقب افتادن دستمزد و نبود قرار داد رسمی صورت می گیرد و ما آن ها را مرتفع می کنیم و برای اینکه  از اعتراض خارج شود، تلاش خواهیم کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه  باید آرامش در جامعه کارگری به وجود بیاید افزود:  اگر احیانا این آرامش به هم خورده است  و کسانی در این برهه آرامش نداشتند و دست به اقداماتی زدند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می شد ما پیگیری می کنیم تا جرمشان با حداقل مجازات رو به رو شود چرا که در شرایط سختی قرار داریم و مشکلات زندگی وجود دارد.

شریعتمداری تصریح کرد: در این شرایط ممکن است کسانی که عضو  تشکل های کارگری نبودند در جمع کارگران قرار گرفته  و به دنبال اهداف دیگری باشند که در آن خصوص تمهیداتی در نظر گرفته ایم.

وی در خصوص تشکل های مرسوم به   تشکل های زرد کارگری گفت: تلاش ما این است که تمام تشکل های کارگری که علاقمند به حضور در عرصه هستند  با در نظر گرفتن  قوانین و مقررات  ثبت شوند.

شریعتمداری با اشاره به رشد قانونی تشکل های کارگری تاکید کرد: به دلیل تلاش های انجام شده، در دولت آقای روحانی میزان تشکل های ثبت شده کارگری نسبت به گذشته 60 درصد رشد داشته است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان  اظهار داست: علاقمندیم هر کدام از کارگران که تقاضای تشکیل تشکل رسمی دارند برای این امر اقدام کرده و وزارتخانه  برای ثبت این تشکل ها، افراد را تشویق خواهد کرد. بر این اساس  دعوت می کنیم که اگر تشکلی دارند ثبت کنند.