به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ در ابلاغ عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سید محمد مهدی میرزایی قمی آمده است:

 با عنایت به پیشنهاد معاون محترم محیط زیست انسانی، به موجب این ابلاغ  به پست سازمانی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم منصوب میشوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام وظایف موفق و موید باشید.